Lista zespołów: Chroberska Liga Piątek


Nazwa zespołu Nazwa przypisanego klubu Adres klubu
Amator Chroberz Amator Chroberz  
Dream Team Dream Team  
Eko-Dom Eko-Dom  
Gold Team Chroberz Gold Team  
Harpagany Krzyżanowice Harpagany Krzyżanowice  
Niecka Chroberz Niecka Chroberz  
Niegosławice Niegosławice  
PG Bruk Cieszkowy PG Bruk Cieszkowy  
Raf-Car Wiślica Raf-Car Wiślica  
Tajfun Cieszkowy Tajfun Cieszkowy